Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm Quản lý sản xuất chuyên ngành gia công cơ khí được DHSoft xây dựng và đúc kết kinh nghiệm thực tế và quá trình nghiên cứu mô hình quản lý sản xuất tại các công ty gia công cơ khí chính xác. Từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu khắc phục các vấn đề: sản xuất rời rạc, không kiểm soát được chi phí, nhân công, nguyên vật liệu, tiến độ hoàn thành, giá thành cao, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường.

1. Quản lý định mức NVL (BOM)

- Khai báo định mức và tỷ lệ hao hụt NVL cho từng sản phẩm, quy trình công đoạn, nguyên công sản xuất      
- Khai báo định mức NVL (BOM) thay thế        
- Quản lý dao cụ cho sản xuất      
- Phương án sản xuất và phiên bản của BOM

2. Hoạch định nhu cầu vật tư

- Cân đối và tính toán về nhu cầu nguyên vật liệu
- Tính toán thời gian dự kiến đặt mua NVL
- Định mức vật tư (BOM – Bill of Materials)
- Kiểm soát tiêu hao NVL thực tế so với kế hoạch
- Dựa vào định mức NVL (BOM) để tính ra các mức tiêu hao NVL cho từng sản phẩm
- Kiểm soát xuất vượt dự toán sản xuất cho sản phẩm và lệnh sản xuất

3. Thống kê dữ liệu máy, năng suất sản xuất

- Thống kê dữ liệu thời gian máy chạy máy dừng theo ca, theo ngày/tuần/tháng/năm
- Theo dõi tình trạng hoạt động của từng máy
- Theo dõi năng suất và hiệu quả trong sản xuất
- Tính tổng năng lực nhà máy theo sản phẩm, nhóm sản phẩm

4. Tính năng lực sản xuất

- Hệ thống tự động tính toán ngày hoàn thành sản phẩm dựa vào thời gian set máy, thời gian gia công của sản phẩm.
- Có thể điều chỉnh, bổ sung máy sản xuất để đáp ứng thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng, ...
- Hiển thị chi tiết về số lượng, ngày dự kiến set máy, ngày bắt đầu set máy, ngày kết thúc set máy, ngày bắt đầu chạy sản phẩm, ngày kết thúc chạy sản phẩm cho từng máy.

5. Lập kế hoạch sản xuất

- Lập kế hoạch sản xuất theo máy: Hệ thống tự động tính toán năng suất của các máy chính xác theo thời gian
- Lập kế hoạch sản xuất tổng theo từng nguyên công trên quy trình công nghệ sản xuất
- Hệ thống tự động cập nhật thời gian của kế hoạch máy vào kế hoạch tổng
- Theo dõi được lịch sửa thay đổi kế hoạch sản xuất
- Chèn lệnh sản xuất đối với các đơn hàng gấp
- Chuyển lệnh sản xuất qua máy khác và tự động tính số lượng còn lại cần phải chạy
- Hệ thống tự động tính năng lực sản xuất số lượng của từng sản phẩm theo từng ngày và tiến độ hoàn thành theo từng ngày cho từng nguyên công sản xuất
- Xuất dữ liệu kế hoạch sản xuất ra file pdf, excel

6. Quản lý thông tin kết nối với máy sản xuất thông qua PLC (IoT)

- Màn hình kết nối với các máy sản xuất và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (Real-time)
- Thống kê số lượng máy đang chạy, máy đang ngừng
- Theo dõi danh sách máy đang chạy thể hiện màu xanh
- Theo dõi danh sách máy đang ngừng thể hiện mày đỏ
- Có thể chỉnh sửa thời gian máy chạy, thời gian máy ngừng, lý do ngừng theo thực tế máy chạy như bị cúp điện, máy bị hư đột xuất, ...
- Có thể điều chỉnh thời gian nhiều máy cùng lúc

7. Theo dõi tiến độ sản xuất

- Tự động cập nhật tiến độ sản xuất theo thời gian thực
- Thể hiện lô sản xuất nào sắp đến hạn giao hàng, trễ hạn, quá hạn, đúng hạn....
- Thông tin chi tiết của từng lô sản xuất: tên sản phẩm, số lượng khách hàng đặt, số lượng hoàn thành, số lượng còn lại, ngày giao hàng, thời gian trễ bao nhiêu ngày.

8. Sơ đồ bố trí máy sản xuất

Qua sơ đồ này người dùng nắm được máy nào đang sản xuất, máy nào hoàn thành, máy nào tiếp tục sản xuất, số lệnh sản xuất, thời gian bắt đầu từ ngày nào, kết thúc ngày nào….
Từ đó quản lý kịp thời chèn lệnh sản xuất vào vị trí phù hợp để tận dụng máy tối ưu nhất.

9. Báo cáo về dữ liệu máy 

Báo cáo lý do dừng máy: thống kê tổng thời gian dừng của mỗi máy và thống kê máy dừng theo từng lý do
Báo cáo thống kê sản lượng sản xuất theo máy
Báo cáo thống kê máy theo sản lượng sản xuất

10. Cài đặt và bảo trì máy sản xuất qua App 

Video về phần mềm quản lý sản xuất

 

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hãy gửi yêu cầu tư vấn đến DHS để được tư vấn và báo giá chi tiết về dịch vụ !

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập email