Quản lý hàng tồn kho

Thứ 4, 29/11/2023

Phan Đình Hiệp

72

Thứ 4, 29/11/2023

Phan Đình Hiệp

72

Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông. Giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ.

Phân hệ Hàng tồn kho là một phân hệ trong phần mềm quản trị doanh nghiệp DHSoft ERP. Phân hệ này cho phép cập nhật, phản ánh những chứng từ liên quan đến hàng hóa vào các phiếu và lên các báo cáo về hàng tồn kho như  các báo cáo tổng hợp hàng mua, xuất bán theo nhóm kho, nhóm khách, nhóm hàng; Các báo cáo chi tiết về tình hình nhập mua, xuất bán, sổ chi tiết nguyên vật liệu vật tư hàng hóa; Bảng tính giá vốn trung bình tháng chi tiết hoặc tổng hợp theo nhóm kho, nhóm hàng hóa, ...Đảm bảo cho người dùng luôn kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình nhập xuất hàng hoá với các báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về hàng tồn kho

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ nhập xuất

Các giao dịch, chứng từ nhập xuất:

 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập điều chuyển kho
 • Phiếu xuất công cụ dụng cụ
 • Phiếu tháo dỡ lắp ráp
 • Tính giá trung bình tháng
 • Tính giá bình quân di động
 • Tính giá nhập trước, xuất trước
 • Điều chỉnh kiểm kê cuối kỳ
 • Chuyển tồn kho sang năm sau
 • In/tạo mã vạch

Các giao dịch liên quan đến nhập mua, xuất bán được nhập tại các phân hệ tương ứng và tự động chuyển sang phân hệ kế toán hàng tồn kho.Giao dịch nhập/xuất có thể thực hiện với nhiều hợp đồng, dự án, lệnh sản xuất, nhiều mã nhập xuất (tài khoản đối ứng), nhiều mã kho.Hỗ trợ việc tính các mặt hàng và số lượng hàng xuất dựa theo khai báo định mức sản phẩm.Xuất điều chuyển có thể thực hiện 1 bước - tự động tạo phiếu nhập hoặc 2 bước – phiếu xuất riêng, phiếu nhập riêng.Kiểm tra hàng tồn kho khi thực hiện xuất kho.In chứng từ trên mẫu in sẵn hoặc trực tiếp từ chương trình.


Các báo cáo

Có các nhóm báo cáo sau:

- Báo cáo nhập kho
- Báo cáo xuất kho
- Báo cáo tồn kho

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích hàng nhập, xuất, tồn ....phân tích hàng nhập, xuất, tồn theo các đối tượng khác nhau
Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo.

Kính chào quý khách !

Tôi tên Phan Đình Hiệp hiện đang là Giám đốc của DHS.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực thiết kế phần mềm quản lý doanh nghiệp và ứng dụng di động (APP) tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn giải đáp những thắc mắc của quý khách về dịch vụ.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hãy gửi yêu cầu tư vấn đến DHS để được tư vấn và báo giá chi tiết về dịch vụ !

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập email