Quản lý tài chính - Kế toán

Thứ 4, 29/11/2023

Phan Đình Hiệp

71

Thứ 4, 29/11/2023

Phan Đình Hiệp

71

Tăng lợi nhuận, giảm sai sót, nhờ đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời nhanh chóng dựa trên những công cụ, quy trình đã được chuẩn hóa trong quản lý tài chính kế toán của DHSOFT ERP

Phân hệ Quản lý Tài chính Kế toán của phần mềm quản trị doanh nghiệp DHSoft ERP  giữ vai trò là trung tâm lưu trữ, xử lý và cung cấp các thông tin về tài chính kế toán của toàn bộ hệ thống như báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, công nợ phải thu, công nợ phải trả, quản lý TSCĐ, CCDC, báo cáo thuế… Nhờ đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty, hỗ trợ việc phân tích các số liệu kế toán, lập kế hoạch tài chính, ra các quyết định kịp thời và hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tính năng chính
1. Quản trị hệ thống
2. Kế toán tổng hợp
3. Kế toán tiền mặt, ngân hàng
4. Kế toán công nợ phải thu
5. Kế toán công nợ phải trả
6. Kế toán hàng tồn kho
7. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
8. Giá thành
9. Chi phí trích trước
10. Quản trị chi phí (Cost Center)
11. Kế toán thuế

Phân hệ kế toán quản trị hệ thống giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán.

 

Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lập ra các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo dòng tiền… Chương trình cho phép người sử dụng tự tạo các mẫu báo cáo, công thức tính theo yêu cầu. Chương trình cũng đưa ra các báo cáo tài chính so sánh giữa các kỳ, cho nhiều kỳ và báo cáo cho nhiều đơn vị thành viên

Phân hệ kế toán tiền mặt ngân hàng thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện, nhiều tiện ích, tính năng thông minh hỗ trợ người sử dụng theo dõi chi tiết các khoản thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác.

Phân hệ Kế toán công nợ phải thu theo dõi công nợ theo khách hàng, theo hóa đơn và theo hợp đồng, đơn hàng, đưa ra các báo cáo tổng hợp chi tiết, giúp cho việc quản lý công nợ và thu tiền dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.
Phân hệ kế toán công nợ phải trả theo dõi công nợ theo nhà cung cấp, theo hóa đơn và theo hợp đồng, đơn hàng, đưa ra các báo cáo tổng hợp và chi tiết, giúp cho việc quản lý công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Người sử dụng luôn nhìn thấy tổng quan bức tranh về công nợ, các khoản sắp đến hạn trả, đang trong kỳ trả, đã quá hạn, các khoản nợ quá lâu từ đó có kế hoạch trả tiền kịp thời, đúng hạn, đầy đủ và đề xuất các điều khoản thanh toán phù hợp cho doanh nghiệp và từng nhà cung cấp. Bức tranh về công nợ phải trả, tiến độ thanh toán sẽ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch tốt về dòng tiền

Phân hệ kế toán tồn kho cung cấp các thông tin về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp, theo dõi các nghiệp vụ về nhập xuất và luân chuyển hàng hóa, tính giá hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng như giá trung bình tháng, trung bình theo ngày, bình quân di động, giá nhập trước xuất trước. Các báo cáo tổng hợp và chi tiết đa dạng giúp cho người sử dụng luôn có thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Phân hệ quản lý tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, bộ phận/ mục đích sử dụng…
Phân hệ quản lý công cụ dụng cụ lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi báo hỏng, thanh lý, lên các báo cáo thống kê, tăng giảm và phân bổ chi phí.


Phân hệ Giá thành quản lý chi tiết các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm. Đánh giá dở dang theo mức độ hoàn thành. Tính giá thành chi tiết đến từng công đoạn và từng khoản mục phí. Tính giá thành cho sản phẩm tái chế. Nhiều tiêu chí phân bổ . Áp dụng nhiều phương pháp tính giá thành (định mức, hệ số, tỷ lệ...)

 

Phân hệ chi phí trích trước cho phép khai báo một khoản chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

 

Phân hệ quản trị chi phí - Cost Center thuộc nhóm kế toán tài chính với nhiệm vụ kiểm soát và quy định hạch toán chi phí hoạt động doanh nghiệp hiệu quả

Phân hệ kế toán thuế hỗ trợ tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, hạch toán các nghiệp vụ về thuế…đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đối với các công tác liên quan đến thuế.

 

 

Màn hình nhập phiếu chi tiền mặt

 

Mẫu in phiếu chi 1 liên tiếng Việt

 

Màn hình nhập phiếu thu tiền mặt

 

Mẫu in phiếu thu song ngữ 1 liên

 

Màn hình nhập báo nợ

 

Ủy nhiệm chi Ngân hàng Techcombank

 

Giao diện chi phí trích trước

 

Báo cáo Thuế

Kính chào quý khách !

Tôi tên Phan Đình Hiệp hiện đang là Giám đốc của DHS.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực thiết kế phần mềm quản lý doanh nghiệp và ứng dụng di động (APP) tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn giải đáp những thắc mắc của quý khách về dịch vụ.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Quý khách hãy gửi yêu cầu tư vấn đến DHS để được tư vấn và báo giá chi tiết về dịch vụ !

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập email